top of page
Om Masterservice grävmaskin 1.png

Vatten och avlopp (VA) utgör en kritisk infrastruktur för samhället och utgör en viktig del av vårt dagliga liv. På Masterservice är vi specialiserade på VA-arbeten och erbjuder omfattande tjänster inom detta område. Vi har erfarenhet och expertis för att utföra olika typer av VA-arbeten, inklusive installation, reparation och underhåll av vatten- och avloppssystem.

MASTERSERVICE MARK & ANLÄGGNING

Att skapa säkra och spännande lekområden för barn kräver noggrann planering och expertis. På Masterservice är vi dedikerade till att designa och bygga lekplatser som inte bara är roliga och lockande, utan också säkra och hållbara.

Vi arbetar nära våra kunder för att förstå deras vision och behov när det gäller lekplatser. Oavsett om det handlar om att skapa en lekplats för en skola, en park, en bostadsområde eller ett kommersiellt utrymme, strävar vi efter att leverera skräddarsydda lösningar som passar perfekt.

Vårt erfarna team av designers och hantverkare har kunskapen och kreativiteten för att skapa unika och fantasifulla lekstrukturer som stimulerar barns fantasi och främjar fysisk aktivitet och lekfullhet. Vi använder bara högkvalitativa material och säkra konstruktionsmetoder för att säkerställa att våra lekplatser är hållbara och tåliga mot väder och slitage.

Från planering och design till installation och eftervård, tar vi hand om hela processen för att säkerställa att din lekplats blir en inspirerande och trygg miljö för barn att utforska och ha roligt i. Kontakta oss idag för att börja planera din drömlekplats!

Lekplatser

Finplanering är en avgörande fas i byggprocessen där ytan förbereds för slutlig användning eller dekorativt ändamål. På Masterservice erbjuder vi professionell finplaneringstjänster som säkerställer att din yta blir jämn, stabil och redo för att möta dina krav och estetiska förväntningar.

Vårt erfarna team av finplaneringspecialister har expertisen och utrustningen för att utföra olika typer av finplaneringsprojekt, oavsett om det handlar om att förbereda mark för anläggning av grönområden, gångvägar, parkeringsplatser eller andra ytor. Vi strävar efter att skapa en jämn och hållbar yta genom att använda avancerad teknik och beprövade metoder.

Vi tar hänsyn till varje detalj i finplaneringsprocessen, från jordberedning och nivellering till dränering och komprimering, för att säkerställa att slutresultatet uppfyller högsta standarder och överträffar dina förväntningar. Oavsett om det handlar om små eller stora projekt, kan du lita på oss för pålitliga och effektiva finplaneringstjänster.

Kontakta oss idag för att diskutera dina finplaneringsbehov och hur vi kan hjälpa dig att förvandla din yta till något vackert och funktionellt.

Finplanering

Vatten och avlopp (VA) utgör en kritisk infrastruktur för samhället och utgör en viktig del av vårt dagliga liv. På Masterservice är vi specialiserade på VA-arbeten och erbjuder omfattande tjänster inom detta område.

Vi har erfarenhet och expertis för att utföra olika typer av VA-arbeten, inklusive installation, reparation och underhåll av vatten- och avloppssystem. Våra kunniga lag arbetar noggrant och effektivt för att säkerställa att alla projekt uppfyller högsta standarder och följer gällande regler och föreskrifter.

Vårt mål är att leverera skräddarsydda lösningar som möter våra kunders unika behov och krav. Vi tar hand om allt från planering och design till utförande och övervakning för att säkerställa att varje projekt genomförs smidigt och framgångsrikt.

Oavsett om det handlar om att bygga nya VA-anläggningar, reparera befintliga system eller genomföra uppgraderingar för att förbättra prestanda och effektivitet, kan du lita på oss för pålitliga och professionella VA-tjänster. Kontakta oss idag för att diskutera dina VA-behov och hur vi kan hjälpa dig att uppnå dina mål.

VA-arbeten

​ASFALTERING

Asfaltering är en viktig del av många bygg- och anläggningsprojekt och kräver skicklighet och precision för att säkerställa hållbarhet och jämnhet i ytan. På [Företagsnamn] erbjuder vi omfattande asfalteringstjänster för både privata och kommersiella ändamål.

Vårt erfarna team av asfalteringsexperter har kunskapen och utrustningen för att utföra olika typer av asfalteringsprojekt, oavsett om det handlar om att anlägga nya vägar, parkeringsplatser, gångvägar eller reparera och underhålla befintliga asfaltytor. Vi använder bara högkvalitativt asfaltmaterial och följer noggrant bästa praxis för att säkerställa ett hållbart och jämnt resultat.

Vi tar hand om varje steg i asfalteringsprocessen, från förberedelse av underlaget och applicering av asfalt till komprimering och eftervård, för att säkerställa att varje yta uppfyller högsta standarder och är redo för användning. Oavsett om det är ett stort eller litet projekt kan du lita på oss för pålitliga och professionella asfalteringstjänster.

Kontakta oss idag för att diskutera dina asfalteringsbehov och låt oss hjälpa dig att förvandla dina ytor till något hållbart och snyggt.

.

Krossmaterial är en viktig komponent inom bygg- och anläggningsbranschen och används för att skapa en stabil och hållbar grund för olika projekt. På Masterservice erbjuder vi högkvalitativa krossmaterial för att möta dina behov inom konstruktion, vägbyggnad och landskapsarkitektur.

Vi tillhandahåller ett brett utbud av krossmaterial, inklusive olika sorters grus, sten, sand och makadam, som är av hög kvalitet och noggrant bearbetade för att uppfylla branschstandarder och kunders specifika krav. Våra material levereras i olika storlekar och kornstorlekar för att passa olika tillämpningar och projekt.

Vi strävar efter att erbjuda krossmaterial av högsta kvalitet som är hållbara, pålitliga och kostnadseffektiva. Våra erfarna medarbetare står till tjänst för att ge råd om materialval och kvantitet för att säkerställa att ditt projekt blir en framgång.

Oavsett om det är för att anlägga vägar, uppföra byggnader, skapa gångvägar eller dekorera trädgårdar, kan du lita på oss för att leverera de rätta krossmaterialen för ditt projekt. Kontakta oss idag för att diskutera dina behov av krossmaterial och låt oss hjälpa dig att hitta de bästa lösningarna.

Provtagningar & deponier

En vacker trädgård är inte bara en plats att njuta av utomhuslivet, utan också en investering i ditt hem eller företags estetik och värde. På Masterservice erbjuder vi professionella planterings- och trädgårdstjänster för att skapa fantastiska utomhusutrymmen som passar dina behov och önskemål.

Vårt kunniga trädgårdsteam arbetar nära dig för att förstå din vision och skapa en design som passar din stil och din trädgårds unika förhållanden. Vi erbjuder ett brett utbud av planteringar, inklusive blommor, buskar, träd och perenner, för att skapa en färgstark och varierad miljö som blommar under säsongen.

Utöver planteringar erbjuder vi också omfattande trädgårdsarbeten, inklusive gräsklippning, ogräsrensning, beskärning, bevattning och jordförbättring. Vi använder oss av professionella tekniker och verktyg för att säkerställa att din trädgård hålls i toppskick året runt.

Oavsett om det är för din privata trädgård, en gemensam grönområde eller företagets utomhusutrymme, kan du lita på oss för skräddarsydda och pålitliga trädgårdstjänster som ger dig en trädgård att vara stolt över.

Kontakta oss idag för att börja planera din drömträdgård och låt oss hjälpa dig att förvandla din utomhusmiljö till en oas av skönhet och lugn.

Planteringar och trädgårdsarbeten

Trafikanordningsplaner är avgörande för att säkerställa säkerheten och effektiviteten på arbetsplatser och byggprojekt där trafikflödet påverkas.

 

På Masterservice erbjuder vi skräddarsydda TA-planer för att hantera och styra trafiken under anläggnings- och byggarbeten.

Vårt erfarna team av trafikplanerare tar hänsyn till alla aspekter av trafikflödet, inklusive fotgängare, fordon och omgivande infrastruktur, för att utforma TA-planer som minimerar störningar och risker för olyckor. Vi följer strikta riktlinjer och lagkrav för att säkerställa fullständig efterlevnad och säkerhet för alla inblandade parter.

Vi tar hand om hela processen med att skapa och implementera TA-planer, från första bedömningen av trafikförhållandena till utformning och genomförande av lämpliga trafikstyrningsåtgärder. Vårt mål är att skapa en säker och effektiv arbetsmiljö samtidigt som vi minimerar eventuella negativa effekter på det omgivande trafikflödet.

Kontakta oss idag för att diskutera dina behov av TA-planering och låt oss hjälpa dig att säkerställa smidiga och säkra trafikförhållanden under ditt nästa projekt.

TA-planer

Elinstallationer

Verksamhetsansvarig 

Jesper Håman

Elinstallationer

Projektledare

Patrik Lindblad

bottom of page