top of page
Om Masterservice grävmaskin 1.png

Masterservice erbjuder allt ifrån mindre projekt till större entreprenader och vi utför de flesta typer av markarbeten i nära samarbete med våra olika uppdragsgivare. 

Som totalentreprenör är vi vana att ta helhetsansvar och utifrån era önskemål hjälper vi er kostnadseffektivt från idé till färdig anläggning.

 

Ett samarbete med oss på Masterservice innebär att ni som kund får tillgång till ett team av skickliga yrkesmän- och kvinnor samt en kvalificerad maskin- & fordonspark. 

MARK & ANLÄGGNING

Att skapa attraktiva och samtidigt säkra lekområden för våra unga medmänniskor kräver noggrann planering och expertis.

 

På Masterservice har vi kompetensen att designa och bygga lekplatser som inte bara är roliga och lockande, utan också säkra och hållbara.

I nära samarbete med våra kunder och beställare gör vi allt för att utifrån satta visioner och behov, skapa funktionella och säkra lekområden. Detta gäller oavsett om det handlar om att skapa en lekplats på en skola eller en park nära angränsande till ett bostadsområde.

Tillsammans med vårt erfarna team hjälper vi er igenom hela processen från tanke och genomförande, till en färdig och trygg miljö att utforska och ha roligt i. 

Lekplatser

Finplanering är en avgörande fas i byggprocessen där ytan förbereds för slutlig användning eller dekorativt ändamål.

 

Masterservice erbjuder finplaneringstjänster som säkerställer att resultatet blir jämn och stabil yta som uppfyller ställda krav och estetiska förväntningar.

Uppdragen kan handla om att förbereda mark för anläggning av grönområden, gångvägar, parkeringsplatser eller andra ytor. Där det behövs, hjälper vi er från planering till färdigställande, etta gäller såväl stora som små projekt.

Vårt Mark- & anläggningsteam team har lång erfarenhet och vår fordons- & maskinpark är väl uppdaterad för att klara de flesta typer av projekt.

Finplanering

Vatten och avlopp (VA) är en kritisk del av samhällets infrastruktur och utgör dessutom en viktig del av vårt dagliga liv.

 

På Masterservice är vi specialiserade på VA-arbeten och erbjuder ett brett utbud av tjänster inom detta område.

Med lång och gedigen erfarenhet är vi trygga med att utföra olika typer av VA-arbeten såsom t.ex. installation, reparation och underhåll av vatten- och avloppssystem. Med kompetent personal säkerställer vi så att våra kunders projekt färdigställs enligt plan och uppfyller gällande regler och föreskrifter.

 

Oavsett om det handlar om att bygga nya VA-anläggningar, reparera befintliga system eller genomföra uppgraderingar, tar vi fullt ansvar från planering till genomförande och slutbesiktning.  

VA-arbeten

.

Krossmaterial är en viktig komponent inom bygg- och anläggningsbranschen som används för att skapa en stabil och hållbar grund för olika projekt.

 

På Masterservice tillhandahåller vi ett brett utbud av högkvalitativt  krossmaterial. Detta inklusive olika sorters grus, sten, sand och makadam som är noggrant bearbetade för att uppfylla branschstandarder och våra kunders olika krav.

 

Materialet levereras i olika storlekar och kornstorlekar för att passa olika tillämpningar och projekt. Vi strävar efter att erbjuda krossmaterial av högsta kvalitet som är hållbara, pålitliga och kostnadseffektiva.

 

Vår personal är alltid redo att ge  goda råd om materialval och kvantitet för att säkerställa att ditt projekt blir en framgång. Och oavsett om det är för att anlägga vägar, uppföra byggnader, skapa gångvägar eller dekorera trädgården, har vi de rätta krossmaterialen.

Provtagningar & deponier

En välplanerad trädgård är inte bara en plats där man njuter av utomhuslivet utan också en investering i ert hem eller företag. 

 

Masterservice erbjuder planterings- & trädgårdstjänster där vi utifrån era specifika önskemål designar och skapar utomhusutrymmen som matchar  de drömmar och förväntningar ni har. Vi hjälper från vision till design och färdigställande.

Utifrån er trädgårds unika förhållande, erbjuder vi ett brett utbud av planteringar såsom t.ex. blommor, buskar, träd och perenner. Allt för att skapa en färgstark och hållbar trädgårdsmiljö.

 

Därtill erbjuder Masterservice trädgårdsarbeten såsom gräsklippning, ogräsrensning, beskärning, bevattning och jordförbättring. 

 

Våra kunder är allt ifrån företag och förvaltningar till privatpersoner, i stora som små projekt.

Planteringar och trädgårdsarbeten

Trafikanordningsplaner är avgörande för att säkerställa effektivitet och säkerhet på arbetsplatser och byggprojekt.

 

Utifrån varje unikt projekt erbjuder Masterservice skräddarsydda TA-planer för att hantera och styra trafiken under våra kunders anläggnings- och byggarbeten. Planerna sätts med hänsyn tagen till alla aspekter av trafikflödet inklusive fotgängare, fordon och omgivande infrastruktur,

 

För att utforma hållbara TA-planer som minimerar störningar och risker för olyckor, följer vi strikta protokoll, riktlinjer och de lagkrav som krävs för att säkerställa fullständig efterlevnad och säkerhet för alla inblandade parter.

Vi tar hand om hela processen, från första bedömningen av trafikförhållandena till utformning och genomförande av lämpliga trafikstyrningsåtgärder.

TA-planer

Kross- & stenmaterial är viktiga komponenter i entreprenadprojekt där stabila och hållbara grund- & markarbeten ska upprättas. 

 

Masterservice erbjuder ett brett utbud av högkvalitativa krossmaterial såsom t.ex. olika sorters grus, sten, sand och makadam. Vår ambition är att försöka matcha de behov ni har inom t.ex. byggnation, landskapsarkitektur och vägbyggnad.

Materialet levereras i olika storlekar och kornstorlekar och är noggrant bearbetade för att uppfylla branschstandarder och passa våra kunders specifika krav.

Har ni frågor eller kanske ett projekt på gång? Då finns våra erfarna medarbetare tillgängliga för att ge råd om t.ex. materialval och kvantitet, allt för att säkerställa att ert projekt blir en framgång.

Krossmaterial

Inom byggnads- & anläggningsbranschen spelar moderna och anpassade fordon & maskiner  en avgörande roll .

 

På Masterservice vill vi erbjuda effektiva transporter och säkerställa att rätt hantering av t.ex. tungt material och utrustning används vid respektive projekt. Vi har idag en omfattande fordons- & maskinpark där exempel på detta är moderna lastbilar och kranbilar, utrustade med avancerad teknik och säkerhetsfunktioner för att garantera smidig och säker hantering av lasten.

 

Vårt team med rutinerade förare och operatörer är välutbildade och väl införstådda i processerna kring effektiv och säker lasthantering.

Vi sätter ett högt värde i att våra kunder kan känna sig trygga med de olika transporttjänster, materialleveranser, utrustningstransporter, lyft- & monteringstjänster vi på Masterservice erbjuder.

Vår Fordons- & Maskinpark

Sprängningsarbeten är  ibland ett nödvändigt moment vid bygg- och anläggningsprojekt där man behöver avlägsna sten eller berg.

 

Masterservice tillhandahåller olika tjänster inom sprängningsarbeten och sprängbesiktningar. För att garantera säkerheten,  jobbar vi kontrollerat och följer vi alltid de strikta säkerhetsföreskrifter som gäller. På så vis minimeras risker och eventuella  störningar för omgivningen begränsa.

När ni anlitar oss på Mastervice får ni tillgång till ett rutinerat team av sprängningstekniker och besiktningsingenjörer. Detta team säkerställer så att ert projekt från början till slut, genomförs på rätt sätt, slutförs och besiktigas enligt de ställda mål ni som kund har satt.

Som kund kan ni förvänta er ett ytterst professionellt genomförande av ert projekt och vi finns alltid tillgängliga när ni vill ställa frågor eller diskutera andra utmaningar ni har i er verksamhet.

Sprängningsarbeten & Besiktning

FÖRSÄLJNING AV STENMATERIAL

Välkommen till vår "Handla stenmaterial" avdelning, här kan ni skicka in förfrågningar för olika typer av stenmaterial avseende era bygg- och anläggningsprojekt. Oavsett om ni behöver mursten, marksten, L-stöd eller andra stenprodukter, är vi här för att hjälpa er att hitta rätt material som uppfyller  behov.

För att göra en förfrågan eller beställning, vänligen fyll i formuläret nedan med era kontaktuppgifter och en beskrivning av de produkter ni är intresserad av.

Vi återkopplar så fort som möjligt för att diskutera era behov och därefter får ni en offert som passar er budget och projektets krav.

Mark & anläggning

Ekonomi, marknad och försäljning

Dardan Aliu

Mark & anläggning

Verksamhetsansvarig och Projektledare

Kenan Aliu

​ASFALTERING

Asfaltering är en viktig del i många bygg- och anläggningsprojekt och det krävs skicklighet och precision för att säkerställa hållbarhet och jämnhet på ytskikten. Vårt rutinerade asfaltsteam har kunskapen och utrustningen för att utföra de flesta typer av asfalteringsprojekt. Detta oavsett om det handlar om att t.ex. anlägga nya vägar, parkeringsplatser, gångvägar eller reparera och underhålla befintliga asfaltytor.

Ett samarbete med oss på Masterservice innebär att ni som kund får en trygg partner som tar er genom varje steg i asfalteringsprocessen. Från förberedelse av underlaget och applicering av asfalt till komprimering och eftervård, allt för att säkerställa att varje yta uppfyller högsta standarder och är redo för användning.

bottom of page