top of page
Masterservice.se Sanering, Rivning, Håltagning, Betongsågning, Avfuktning, Transport, Mark & anläggning, El, VVS

Saneringsföretagens Riksförbund

Som ett naturligt led i vårt kvalitetsarbete är Masterservice medlem i Saneringsföretagens Riksförbund och följer de regler och riktlinjer som är rådande.

 

Detta följer också verksamhetens övergripande policy avseende likabehandling och hållbar arbetsmiljö.

Ren fastighet - Attraktiv fastighet

Hur man än vrider och vänder på det, är slutsatsen att en ren fastighet är mer lönsam än det motsatta.

 

Med en ren fastighet undviker ni onödiga kostnader för t.ex. energi, luktförebyggande insatser samt fukt- och mögelskador.  Därtill bidrar en ren och fräsch fastighet att fastighetens värde bevaras. 

Tillvaron kan snabbt förändras

Utan förvaring kan tillvaron fort förändras, då underlättar det att veta vart man ska vända sig och vem som är kvalificerad nog att snabbt och effektivt hjälpa till.
 

Masterservice erbjuder ett brett utbud av saneringstjänster och full service från början till slut.

SANERING

 • Masterservice.se Sanering, Rivning, Håltagning, Betongsågning, Avfuktning, Transport, Mark & anläggning, El, VVS

  Asbest är ett samlingsnamn för en grupp mineraler som under 1900-talet ingick i vanliga byggnadsmaterial på grund av dess många bra byggegenskaper.

   

  Idag vet man hur hälsovådligt asbest är och sedan 1982 är det därför totalförbjudet. Trots det finns asbest fortfarande i många hus utan att hus- eller fastighetsägare vet om det.

  Asbestsanering är reglerat i lag hur den i varje enskilt fall ska utföras. Det krävs skyddsutrustning, dels för att skydda de som arbetar och dels för de som ska vistas i miljön efteråt.

   

  På Masterservice har vi lång erfarenhet av asbestsanering och sanerar enligt gällande restriktioner och krav. Därtill jobbar vi enligt satta protokoll och rutiner så att våra insatser så effektivt som möjligt bidrar till att minimera kostnader och långsiktiga skador.

  Asbestsanering

  Hur går det till?

  Denna typ av sanering startar ofta med en besiktning på plats, detta för att kunna erbjuda en så hållbar lösning som möjligt. Vi tar fram offert och genomförandeplan utifrån de omständigheter som gäller och enligt era specifika önskemål. 

   

  När vi är överens så tillhandahåller Masterservice ett team med en ansvarig projektledare som ser till att saneringen utförs enligt överenskommen genomförandeplan.

  Omtanke för er som kund följer med oss genom hela processen. I alla de flesta saneringsfall tar vi hand om totallösningen i Göteborgsområdet med omnejd.

 • Masterservice.se Sanering, Rivning, Håltagning, Betongsågning, Avfuktning, Transport, Mark & anläggning, El, VVS

  En brandsanering kan vara allt från ett brännmärke på en bordsskiva, till att ta hand om efterbörden av en fullt utvecklad brand och även om branden är släckt, innebär detta inte att faran är över.

   

  Det är dessutom inte ovanligt att rökpartiklar och annat farligt avfall kan fastna i både väggar och möbler. Av denna anledning är det mycket viktigt att saneringen utförs i ett tidigt skede efter en brand.

   

  Är det en liten brand kan det räcka med ett joniseringsaggregat på plats, för att ta bort den fräna doften. Vid en större brand tar vi helhetsansvar för allt från lösöre till sanering, tvättning och rivning av delar eller hela fastigheten. 

   

  På Masterservice har vi genom åren på uppdrag av fastighetsägare, försäkringsbolag och myndigheter framgångsrikt utfört de allra flesta typer av brandsaneringar.

  Förutom att vi har en omfattande maskinpark och all nödvändig utrustning, jobbar vi dessutom enligt satta protokoll och rutiner. Detta säkerställer att våra insatser så effektivt som möjligt bidrar till att minimera kostnader och långsiktiga skador. 

  Brandsanering

  Hur går det till?

  Masterservice har lång erfarenhet av brandsaneringen och för att erbjuda en så smidig helhetslösning som möjligt har vi flera kompletterande tjänster, som till exempel magasinering av olika typer av lösöre.

   

  Av erfarenhet vet vi att det underlättar att bara behöva tänka på en sak mitt i all oro. Vid behov paketerar vi en helhetstjänst till er, där vi både sanerar och magasinerar eventuellt lösöre under den pågående saneringen.

  Denna typ av sanering startar ofta med en besiktning på plats, detta för att kunna erbjuda en så hållbar lösning som möjligt. Vi tar fram offert och genomförandeplan utifrån de omständigheter som gäller och enligt era specifika önskemål. 

   

  När vi är överens så tillhandahåller Masterservice ett team med en ansvarig projektledare som ser till att saneringen utförs enligt överenskommen genomförandeplan.

  Omtanke för er som kund följer med oss genom hela processen. I alla de flesta saneringsfall tar vi hand om totallösningen i Göteborgsområdet med omnejd.

 • Masterservice.se Sanering, Rivning, Håltagning, Betongsågning, Avfuktning, Transport, Mark & anläggning, El, VVS

  Det finns olika skäl till att man  behöver  en fasadrengöring
  det kan vara klotter, eller att en fastighet utsätts för yttre slitage i form av algbildning, mögel och dålig luft, faktorer som kan förkorta byggnadens livslängd avsevärt. 

   

  Genom att fasadrengöra undviker ni att byggnaden tar skada av externa faktorer och ni gör därmed både fastigheten och er själva en tjänst för framtiden.

  Fasadrengöring

  Hur går det till?

  När det gäller fasadrengöring brukar vi oftast göra en besiktning på plats för att kunna erbjuda en kostnadseffektiv och hållbar lösning som möjligt. Vi tar fram offert och genomförandeplan utifrån era specifika önskemål. 

   

  När vi är överens så tillhandahåller Masterservice ett team med en ansvarig projektledare som ser till att ni får en ren fastighet och fastighetens värde bibehålls och onödiga underhållskostnader undviks.

  Omtanke för er som kund följer med oss genom hela processen. I alla de flesta saneringsfall tar vi hand om totallösningen i Göteborgsområdet med omnejd.

 • Masterservice.se Sanering, Rivning, Håltagning, Betongsågning, Avfuktning, Transport, Mark & anläggning, El, VVS

  Duvor och andra fåglar skapar ofta små samhällen på balkonger, vindar eller andra undanskymda ställen. De gillar att vara nära oss människor, då det är lätt att hitta föda och varma boplatser i vår närhet.

   

  Fåglarna smutsar ner och det blir lätt större ansamlingar. Fågelextremiteter innehåller flera bakterier som är skadliga för hälsan. Avföringen är mycket frätande och kan skada din fastighet och ditt material. Dessutom efterlämnar fåglarna borester och kadaver vilket skapar luktproblem och drar till sig råttor och möss.

   

  Masterservice har under många år jobbat med den här typen av sanering och vet vilka metoder, rengörings- och desinfektionsmedel som krävs. Vi avlägsnar effektivt avföring och andra rester och därefter desinficerar vi grundligt, snabbt och effektivt.

  Fågelextremiteter

  Hur går det till?

  När det gäller sanering av fågelextremiteter brukar vi oftast göra en besiktning på plats för att kunna erbjuda en så kostnadseffektiv och hållbar lösning som möjligt. Vi tar fram offert och genomförandeplan utifrån era specifika önskemål. 

   

  När vi är överens så tillhandahåller Masterservice ett team med en ansvarig projektledare som ser till att saneringen utförs enligt överenskommen genomförandeplan.

  Omtanke för er som kund följer med oss genom hela processen. I alla de flesta saneringsfall tar vi hand om totallösningen i Göteborgsområdet med omnejd.

 • Masterservice.se Sanering, Rivning, Håltagning, Betongsågning, Avfuktning, Transport, Mark & anläggning, El, VVS

  När döden inträffar är det många saker man måste ta itu med. T.ex. om någon har avlidit i hemmet så är det troligtvis någon begravningsbyrå som kommer och hämtar den avlidne. Har personen avlidit ensam i sin lägenhet gör polisen en tekninsk undersökning innan något får röras i bostaden.

   

  Beroende på hur länge liket har legat krävs det saneringsåtgärder i mer eller mindre omfattning. Vätskor som lämnar kroppen kan tränga in i möbler och golv. Kanske är det möbler som behöver slängas eller golv som måste brytas upp. Oftast behövs det någon luktbehandling och då ställer vi in joniseringsaggregat som avlägsnar obehagliga lukter.

  Liksanering

  Hur går det till?

  Med lång erfarenhet från den här typen av sanering jobbar vi på Masterservice respektfullt med stor hänsyn tagen till anhöriga, vänner och andra berörda.

   

  Vi utför ofta en besiktning på plats för att kunna erbjuda en så hållbar lösning som möjligt. Vi tar fram offert och genomförandeplan utifrån de omständigheter som gäller och enligt era specifika önskemål. 

   

  När vi är överens så tillhandahåller Masterservice ett team med en ansvarig projektledare som ser till att saneringen utförs enligt överenskommen genomförandeplan.

  Omtanke för er som kund följer med oss genom hela processen. I alla de flesta saneringsfall tar vi hand om totallösningen i Göteborgsområdet med omnejd.

 • Masterservice.se Sanering, Rivning, Håltagning, Betongsågning, Avfuktning, Transport, Mark & anläggning, El, VVS

  Någon ringer och är förtvivlad. Det kan vara en anhörig eller vän som ringer och är orolig över någon närstående som ej har förmågan att sköta sitt hem fullt ut. De som lever i misär har oftast någon psykiatrisk diagos, lider av depression eller har andra svårigheter.

   

  Det kan vara en samlare, där samlandet gått över styr, det kan vara någon som socialt isolerat sig och låtit problemen växa år för år. Till slut upptäcker någon problemet. Det kan vara hemtjänstpersonal, grannar som tycker att det luktar, vänner som helt enkelt inte får hjälpa till.

   

  Misärsanering

  Hur går det till?

  Socialtjänsten och Bostadsrättsföreningar hör ofta av sig till oss och vill ha hjälp med misärsaneringar. Masterservice har lång erfarenhet av den här typen av sanering. Vår personal tar respektfullt hand om den boende, eventuella anhöriga och andra inblandade. 

   

  En misärsanering startar ofta med en besiktning på plats, för att kunna erbjuda en så hållbar lösning som möjligt. Vi tar fram offert och genomförandeplan utifrån de omständigheter som gäller och enligt era specifika önskemål. 

   

  När vi är överens så tillhandahåller Masterservice ett team med en ansvarig projektledare som ser till att saneringen utförs enligt överenskommen genomförandeplan.

  Omtanke för er som kund följer med oss genom hela processen. I alla de flesta saneringsfall tar vi hand om totallösningen i Göteborgsområdet med omnejd.

 • Masterservice.se Sanering, Rivning, Håltagning, Betongsågning, Avfuktning, Transport, Mark & anläggning, El, VVS

  Drabbas ni av huvudvärk eller klåda, kan det finnas misstanke om mögel i fastigheten. Vid bristfällig ventilation eller undermåligt fuktskydd kan mögel lätt uppstå. Inte sällan rör det sig om att fastighetan blivit exponerad av för mycket, vatten, is eller ånga. Upptäcker man inte den förhöjda fuktigheten finns det risk att mögel uppstår.

   

  Mögel bildas då luftfuktigheten överstiger 75%. Tydliga synliga tecken på mögel är små svarta och grå fläckar. En unken lukt som "gammal källare" kan också kännetecknas av att det förekommer mögel. Oftast hittar man mögel i badrum, källare och utrymmen där luftfuktigheten är högre.

  Mögelsanering

  Hur går det till?

  Masterservice har lång erfarenhet av mögelsaneringen och hjälper er att hitta grundorsaken till varför möglet uppstår, så att det undviks ytterligare skador i framtiden.

  För att erbjuda en så smidig helhetslösning som möjligt har vi flera kompletterande tjänster, som till exempel magasinering av lösöre och möbler. Av erfarenhet vet vi att det underlättar att bara behöva tänka på en sak mitt i all oro. Vid behov paketerar vi en helhetstjänst till er, där vi både sanerar och magasinerar eventuellt lösöre & möbler under den pågående saneringen.

  En mögelsanering startar ofta med en besiktning på plats, för att kunna erbjuda en så hållbar lösning som möjligt. Vi tar fram offert och genomförandeplan utifrån de omständigheter som gäller och enligt era specifika önskemål. 

   

  När vi är överens så tillhandahåller Masterservice ett team med en ansvarig projektledare som ser till att saneringen utförs enligt överenskommen genomförandeplan.

  Omtanke för er som kund följer med oss genom hela processen. I alla de flesta saneringsfall tar vi hand om totallösningen i Göteborgsområdet med omnejd.

 • Masterservice.se Sanering, Rivning, Håltagning, Betongsågning, Avfuktning, Transport, Mark & anläggning, El, VVS

  När man köper eller säljer en bostad kan det ibland behövas en nikotinsanering. En bostad som är påtagligt inrökt behöver saneras innan man målar eller tapetserar om. Det kan vara svårt att få bort den intensiva nikotinlukten och alla missfärgningar.

   

  För att sanera nikotin och tobakslukt måste all nikotinolja och alla missfärgningar avlägsnas med olika medel och metoder. Nikotinet har ofta den egenskapen att blöda igenom olika ytskikt och det kan därför behövas rengöras flera gånger, innan man kan spärrmåla för en komplett återställning.

  Nikotinsanering

  Hur går det till?

  På Masterservice har vi många års erfarenhet av nikotinsanering och vi gör oftast en besiktning på plats för att kunna erbjuda en så kostnadseffektiv och hållbar lösning som möjligt. Vi tar fram offert och genomförandeplan utifrån satta mål på slutresultat. 

   

  När vi är överens så tillhandahåller Masterservice ett team med med en ansvarig projektledare som ser till att saneringen utförs enligt överenskommen genomförandeplan.

  Omtanke för er som kund följer med oss genom hela processen. I alla de flesta saneringsfall tar vi hand om totallösningen i Göteborgsområdet med omnejd.

 • Masterservice.se Sanering, Rivning, Håltagning, Betongsågning, Avfuktning, Transport, Mark & anläggning, El, VVS

  Ett skyfall kan komma eller ett vattenrör kan springa läck när som helst på dygnet och allt som oftast, krävs det snabba åtgärder när en vattenskada inträffar. Skadorna kan annars bli ofantligt stora och mycket kostsamma, framförallt för försäkringsbolagen.

   

  Av högst förklarliga skäl underlättar det i hög grad att snabbt vara på plats för att sätta igång nödvändiga åtgärder. Det kan t.ex. gälla vattensugning, klossa möbler, rivning av fuktskadat material och att sätta in effektiva torkåtgärder.

   

  Om åtgärderna drar ut på tiden är risken för mögelangrepp överhängande och dålig lukt uppstår lätt. Är dessutom avlopp och tillhörande stammar inblandade, är det mycket viktigt med desinficering för att bakterierna inte ska frodas.

  På Masterservice har vi förutom all tänkbar och nödvändig utrustning dessutom protokoll och rutiner för hur respektive uppdrag ska skötas för att minimera kostnader och långsiktiga skador.

  Vatten & Avlopp

  Hur går det till?

  Med lång erfarenhet av den här typen av förhållandevis komplicerad sanering har vi flera kompletterande tjänster, som till exempel magasinering av lösöre och möbler, detta för att kunna erbjuda en så hållbar helhetslösning som möjligt,

   

  Av erfarenhet vet vi när såna här högst oplanerade situationer uppstår, underlättar det att bara behöva tänka på en sak mitt i all oro. Vid behov paketerar vi en helhetstjänst till er, där vi både sanerar och magasinerar eventuellt lösöre & möbler under den pågående saneringen.

  Denna typ av sanering startar oftast med en besiktning på plats, detta för att kunna erbjuda en så hållbar lösning som möjligt. Vi tar fram offert och genomförandeplan utifrån de omständigheter som gäller och enligt era specifika önskemål. 

   

  När vi är överens så tillhandahåller Masterservice ett team med en ansvarig projektledare som ser till att saneringen utförs enligt överenskommen genomförandeplan.

  Omtanke för er som kund följer med oss genom hela processen. I alla de flesta saneringsfall tar vi hand om totallösningen i Göteborgsområdet med omnejd.

Effektiv tillgänglighet är viktigt för oss och något som våra kunder sätter stort värde på. Vi är bemannade dygnet runt alla dagar i veckan, året om och alltid redo att stå till tjänst i såväl stora som små uppdrag.

Jour dygnet runt

När man hamnar i situationer man själv inte råder över, kan det vara skönt att få prata med någon som som har koll på situationen. För oss på Masterservice är detta en självklar del av uppdraget, att informera och stötta er från början till slut.

Rådgivning

bottom of page